Veilys (Veisikring)

Veilys

Finasiering/planlegging

Utviklingslaget disponerer et beløp som er samlet inn i løpet av de siste tiårene. Disse pengene er hovedsaklig øremerket til veibelysning. Styret jobber med planer om hvordan disse pengene på best mulig måte kan disponeres. Arbeidsgruppe er under oppstart og det er behov for flere ildsjeler som ønsker å bidra. For tiden er arbeidsmengden med asfaltverk saken på Olavsvern stor og andre saker blir nedprioritert i perioder. Vi er derfor avhengige av at flere kan bidra i egne arbeidsgrupper, ta gjerne kontakt med utviklingslaget dersom du ønsker å bidra.Trafikksikring

Befaring

Utviklingslaget har, sammen med Tromsø kommune, hatt en befaring for å se på de utfordringene bygda står overfor når det gjelder farlig trafikk. Kommunen lover å se på saken og iverksette tiltak for bedre veisikkerhet. Tilbakemelding fra Tromsø kommune angående tiltak er:

- Lys i tunnelen (undergangen ved Nordberg)

- Gatelys langs veg

- Nedsatt hastighet

- Klargjort for gatelys videre innover Innlandsvegen.


Vi håper dette er på plass i god tid før neste vinter.


Refleksvester

Utviklingslaget har kjøpt inn refleksvester for egen regning som er delt ut i Berg barnehage og på

Folkemøtet om Olavsvern.


I tillegg har vi søkt og fått innvilget tilskudd fra Gjensidigestiftelsen på innkjøp av flere

refleksvester til videreføring av "Se mæ!" kampanjen, disse ble utdelt på årsmøtet i utviklingslaget

og bygdelaget og ved skirennet i mars.


Til sammen er ca 300 refleksvester og 100 refleksbånd delt ut. Vi håper og tror

at dette skal være med og bidra til en tryggere ferdsel langs veien inntil veilys er på plass.