Idrett

Idrett

I samarbeid med Bygdelaget Samhold ønsker vi å få i gang sportslige aktiviteter i bygda. Hvis det er noen som kunne tenke seg å være med i en arbeidsgruppe som skal utrede aktiviteter, er det bare å melde fra til styret.

- Lysløype

- Barneskirenn

- Vinterlek

- Uteaktivitetsområde

- Trimgrupper

- Turgrupper

- Pensjonistgrupper

- Yoga

- Flere?