Hjem

Innlandet utviklingslag i Tromsø Kommune har sitt virkeområde på fastlandet. Det strekker seg fra sørsiden av Tromsdalen, Solligårdselva til og med Hundbergan. Området har jord- og skogsbruk, vi nevner gårdene Nordgård, Widding og Jacobsen på Berg som satser på økologisk produksjon. Det er også industri under etablering, sjekk ut Planid 1897 hos Tromsø kommune.


Laget har for tiden økt fokus på de trafikale utfordringene som følger med i utviklingen av området. Vi ønsker et trygt nabolag for både mennesker og dyr.

Utviklingslaget ønsker å inkludere barn og unge i forskjellige aktiviterer. Vi satser videre på kurs og ulike fysiske aktiviteter i samarbeid med Bygdelaget Samhold.

Innhold på vår hjemmeside:


Om Innlandet Utviklingslag

Hvem sitter i styret?

Aktiviteter i laget

  -  Veisikring

  -  Aktiviteter

Kalender

Referater fra møter m.m.

Kontaktinformasjon