Hjem

Innlandet utviklingslag i Tromsø Kommune, har sitt virkeområde på fastlandet, på sørsiden av Tromsdalen, fra Solligårdselva til og med Hundbergan. Området har en del jord- og skogsbruk, men det er også industri under etablering (Olavsvern).

Laget har for tiden fokus på de utfordringene som oppstår når økt trafikk skaper farlige situasjoner for folk og dyr.

Innhold på vår hjemmeside:

 

Om Innlandet Utviklingslag

Les mer -->

Hvem sitter i styret?

Les mer -->

Aktiviteter i laget

Les mer -->

- Veisikring

Les mer -->

- Aktiviteter

Les mer -->

Kalender

Les mer -->

Referater fra møter m.m.

Les mer -->

Kontaktinformasjon

Les mer -->

 

 

Innlandet

Utviklingslag

 

 

 

Årsmøteinfo

 

Årsmøte ble avholdt 21.02.18 med relativt bra oppmøte.

 

Arbeidsplan vedtatt for 2018:

 

1.Videreføre prosjektet trafikksikring i samarbeid med Tromsø kommune

2.Veglysprosjektet, få opp flere lyspunkter langs strekningen

3.Utarbeide plan og støtte Nærmiljøanlegg

4.Infomøte private vannforsyningsanlegg/beredskap

5.Søke om støtte subsidier

6.Olavsvern

 

Info om årets styre er oppdatert og finnes lenger ned på siden.

Kontakt:

Innlandsvegen 308, 9021 Tromsdalen

99 55 85 61

post@innlandetutviklingslag.no